Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Een optie nemen;

Een optie of reservering gebeurt slechts op verzoek van de klant. Uw aanvraag wordt dus niet automatisch omgezet tot een optie of reservering wanneer u hier niet duidelijk om gevraagd heeft. Uw optie blijft zonder tegenbericht 7 dagen staan, waarna de optie automatisch op de achtste dag vervalt en ben ik vrij een andere boeking aan te nemen zonder verplichting u dit mede te delen. Mocht u toch nog langer bedenktijd nodig hebben, stuurt u dan gerust een mailtje met het verzoek de datum nog iets langer vasthouden.

Indien bij mij in de tussentijd een definitieve boeking binnenkomt, bel ik u met de vraag de optie om te zetten in een definitieve boeking. Indien dit binnen een dagdeel niet mogelijk is, vervalt de optie.

Een reservering is nog geen overeenkomst. Pas na duidelijke wederzijdse bevestigingen waaronder een volledig ingevuld formulier wordt de optie omgezet tot een definitieve boeking.

Optredens buiten.

Optredens in de buitenlucht vinden altijd plaats onder een overkapping bij het tekenen op papier. Bij bierviltjes tekenen staan wij onder een overkapping bij slecht weer. Buiten tekenen onder de 15 graden doen we niet evenals boven de 35 graden. Zowel direct zonlicht als regen en wind zijn niet-acceptabele werkomstandigheden.

Optredens binnen.

Optredens binnen kunnen in principe onder alle omstandigheden plaatsvinden, echter, niet naast grote geluidsboxen- of installaties of in een ruimte waar het geluid harder is dan 80 – 100 decibel of hoger. Optredens binnen kunnen onder geen enkele voorwaarde plaatsvinden in ruimtes waar gerookt mag worden. Mocht er geen oplossing gevonden worden om elders te tekenen dan in de ruimte waar gerookt mag worden, ben ik vrij om weg te gaan. De afgesproken gages moet gewoon betaald worden.

Samenwerking met een 2e tekenaar

Voor een boeking samen met een 2e tekenaar/tekenares, draag ik geen enkele verantwoordelijkheid wanneer hij/zij afspraken niet nakomt. Natuurlijk stemmen wij op elkaar af en doen er alles aan om de afspraken na te komen en ik werk altijd met betrouwbare personen met wie ik vaker heb samengewerkt.Hij/zij kan een ander tarief hanteren, komt op eigen gelegenheid en omdat wij beiden zzp-er zijn, zal hij/zij een eigen factuur sturen.Met een 2e tekenaar bedoel ik niet mijn assistente.

DIGITAAL en storingen

Bij digitaal tekenen draag ik er zorg voor dat alles werkt. Mocht er toch onverhoopt een storing zijn, (uw schuld, mijn schuld, maakt niet uit) waardoor digitaal tekenen niet meer mogelijk is, dan heb ik altijd papier en stiften bij me, zodat ik als alternatief op papier kan werken. Bij een boeking gaat u hier automatisch mee akkoord.

Tekeningen die u als voorbeeld wilt exposeren

Ik maak van tevoren geen tekeningen, ook niet tegen betaling. Tekeningen die u als voorbeeld wilt exposeren, kunt u vrijblijvend van mijn website halen.

Tijdens de tekensessie

Samen met een assistente loop wij loop rond met bierviltjes. Bij een tekensessie op bierviltjes kan het gebeuren dat er een rij met wachtende mensen ontstaat. Dan blijven wij op een punt staan/zitten omdat het zinloos is om de wachtenden achter ons aan te laten lopen en er (per ongeluk) kans bestaat  op ‘voordringen’ en er zo onenigheid onder de gasten kan ontstaan. het beloofde aantal viltjes (25/30 per uur maken wij binnen een tijdsbestek van 50 minuten. Elke 50 mintuten nemen wij een pauze om viltjes, verf bij te vullen, even te gaan zitten, toiletbezoek en om wat drinken. Bij een sessie van meer dan 3 uur kan het zijn dat we gaan zitten op een meegebrachte kruk die we door de zaal kunnen verplaatsten.Het beloofde aantal tekeningen/ bierviltjes wordt getekend per iedere 50 minuten op voorwaarde dat ik gewoon kan doortekenen en niet onderbroken wordt door speeches of opvoeringen.

Ik kan ongemerkt tekenen en ook op afstand op voorwaarde dat men niet constant in beweging is, zoals bijvoorbeeld deelname aan een spel waardoor het model steeds uit mijn zicht verdwijnt. Dit levert vertragingen op en het aantal beloofde viltjes per uur wordt dan minder en is dan ook onmogelijk om dan gelijkend te tekenen.

Ik teken géén personen die dit echt niet willen. Vaak geven zij dit zelf aan. Ik ga ze dus niet ‘stiekem’ tekenen.

Ik teken niét vanaf foto’s, telefoons of andere dragers die foto’s bevatten. Dit gaat ten koste van de tijd voor de gasten die wel aanwezig zijn. Bovendien leert de ervaring dat iedereen wel iemand op de telefoon heeft staan die niet aanwezig is en dan ben ik alleen maar vanaf telefoons aan het werken, wat weer ten koste gaat van de tijd dat ik uw gasten kan tekenen.Uitzonderingen zijn niet mogelijk tenzij van tevoren persoonlijk aangegeven door de opdrachtgever aan mij

Ik houd me aan het afgesproken aantal personen dat getekend kan worden per 50 minuten, ook al zou dit betekenen dat ik buiten mijn tijd nog even moet doorwerken, tenzij ik dus gehinderd werd door onderbrekingen of men deelneemt aan een spel zoals eerder genoemd.

U draagt er zorg voor dat alle personen waarvan u wilt dat ze getekend moeten worden, (bijvoorbeeld familie, jubilarissen enz.) binnen het tijdbestek van de afgesproken uren van de boeking, voor mij komen te staan, zodat ik ze kan tekenen. Ik teken achteraf geen mensen die niet aan de beurt zijn geweest thuis vanaf een foto. Wilt u dit toch per se, worden er kosten in rekening gebracht.

Betalingen 

Betalingen geschieden altijd nà een optreden door middel van een factuur die ik per mail naar u toestuur. De betaling mag u voldoen binnen 30 dagen. Bij het uitblijven van betaling na de eerste herinnering, geef ik het uit handen aan de speciaal voor artiesten opgerichte incassobureau voor het innen van ook de kleinere bedragen. Alle extra kosten komen dan voor uw rekening.

Assistente en facturering

Tarief van de assistente : de eerste 4 uren betaalt u 100,00. Ieder extra uur 25,00 exclusief 9% btwDe tekenares en (eventueel) de assistente zijn beiden ZZP-er en sturen elk een factuur via de mail. Mocht dit lastig voor u zijn, laat het dan even weten, dan zoeken wij een andere oplossingDaar de assistente altijd met mij meerijdt, betaalt u voor haar geen KM-vergoeding.

Parkeerkosten.

Eventuele parkeer kosten worden doorberekend. Daarom kan het factuur afwijken van de offerte.

Geen verwelkoming

Het komt zelden voor, maar toch gebeurt het soms, dat er niemand is om mij te verwelkomen, maar dan zal ik zelf een plekje zoek in zover mogelijk en start ik met tekenen. U ontvangt dan gewoon een factuur.

Persoonlijke kennismaking op een andere dag:

Bij een persoonlijke kennismaking op een àndere dag dan de optreed dag doe ik alleen als dit ècht noodzakelijk is en dingen niet besproken kunnen worden via mail of telefoon, want ook al komt u maar èen uurtje,  Ik moet er namelijk toch een hele de dag voor vrijhouden en steeds verzetten omdat ik intussen een andere boeking heb gekregen is erg vervelend voor beide partijen. Dus liever niet. Wilt u dit toch persè, zij hier kosten aan verbonden.